Wydrukuj tę stronę

Grupy i stowarzyszenia

Przy parafii NMP Królowej Polski w Słubicach prężnie działa kilka grup duszpasterskich i stowarzyszeń. Głównym ich zadaniem jest przybliżanie Boga ludziom, którzy do niech należą poprzez wspólną modlitwę, pracę, zabawę czy naukę. Przez podanie kawałka chleba i przez obecność i pomoc przy osobach cierpiących na raka.

Apostolat Maryjny wywodzi się ze Stowarzyszenia Cudownego Medalika działającego przed wojną, głównie na terenie  dawnej Galicji. Z okazji 150 rocznicy objawień Najświętszej Marii Panny św. Katarzynie Laboure’ powstała w naszym kraju myśl ożywienia Stowarzyszenia Cudownego Medalika w postaci tak zwanego Apostolatu Maryjnego.

Powstanie wspólnoty Dzieci Maryi w kościele powszechnym zawdzięczamy św. Katarzynie Labouré. To właśnie jej w 1835 roku Maryja oznajmiła, że chce, aby powstała taka wspólnota, której będzie udzielała wiele łask. Siostra Katarzyna oznajmiła swojemu spowiednikowi o żądaniu Najświętszej Maryi Panny i robiła wszystko, aby prośba Matki Bożej została spełniona. Powstaje stowarzyszenie młodych dziewcząt, Dzieci Maryi, zjednoczone wspólną czcią dla Matki Bożej. W 1847 roku wspólnota zostaje włączona do rzymskiej Sodalicji Mariańskiej, prowadzonej przez Jezuitów.

Hospicjum Domowe Świętego Wincentego a Paulo w Słubicach - to owoc, którego ziarno zasiał ks. Bartosz Pikul CM w czasie Misji Świętych, które odbywały się w Parafii w dniach 21 28.03.2010. Sama idea hospicjum nie jest pomysłem Misjonarza. On - którego ojciec był objęty opieką hospicjum domowego w Tarnowie - w duchu wdzięczności za ten wielki dar Boży przekazywał, jak wiele dobra i ulgi w cierpieniu można przynieść nie tylko chorym, ale także ich rodzinom.

Służba liturgiczna to prężnie działająca grupa w parafii. Jej opiekunem jest ksiądz Daniel Łuczak CM. Wspólnota liczy 33 ministrantów i 19 lektorów. Mamy również nowych młodych kandydatów którzy pragną służyć Panu Bogu przy ołtarzu, obecnie  6 kandydatów do posługi ministranta i 3 do posługi lektora.