Ogłoszenia i intencje

Zapoznaj się z ogłoszeniami parafialnymi i intencjami mszalnymi.

Adobe-PDFOgłoszenia parafialne
Intencje mszalne

Porządek mszy św.

Poniedziałek - Sobota:
07:00, 18:00

Niedziela:
07:30, 09:00, 11:00, 12:30, 18:00

Dane kontaktowe

Parafia RZYM-KAT.
Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski
ul 1 Maja 31, 69-100 Słubice

tel. 95 758 23 40

Nr rachunku bankowego:
76 1090 1115 0000 0001 0151 6868

 Kancelaria parafialna:

pn, wt, czw,
17:00 - 18:00

sobota
09:00 - 10:00

Polecamy

piątek, 23 styczeń 2009 08:58

Apostolat Maryjny

Apostolat Maryjny wywodzi się ze Stowarzyszenia Cudownego Medalika działającego przed wojną, głównie na terenie  dawnej Galicji. Z okazji 150 rocznicy objawień Najświętszej Marii Panny św. Katarzynie Laboure’ powstała w naszym kraju myśl ożywienia Stowarzyszenia Cudownego Medalika w postaci tak zwanego Apostolatu Maryjnego.

 

Cel Apostolatu Maryjnego

 • Pogłębianie kultu Niepokalanej życiem autentycznie chrześcijańskim  i rozpowszechnianie  Cudownego Medalika.
 • Oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych religijnie, zwłaszcza znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci.
 • Propagowanie idei braterskiej miłości i likwidowanie obojętności, niechęci, niezgody i napięć oraz długotrwałych sąsiedzkich względnie rodzinnych niesnasek czy niepowodzeń. Często przeradzających się w nienawiść.

Kto może zostać członkiem Apostolatu Maryjnego?

Każdy kto przyjmie Cudowny Medalik, zobowiązuje się tym samym do okazywania  czci NMP i rozpowszechniania Cudownego Medalika w swoim  otoczeniu.

Środki Apostolskiego Działania:

 • Rozpowszechnianie Cudownego Medalika.
 • Organizowanie niedziel Maryjnych i nieustającej nowenny do Matki Bożej Cudownego Medalika.
 • Odwiedzanie  chorych, samotnych, opuszczonych.
 • Oddziaływanie na otoczenie w duchu braterskiej miłości. Upowszechnianie czytelnictwa, wypożyczanie książek , czasopism, i tym podobne.

Cechy duchowości Apostolatu Maryjnego

 • Stałe poświęcanie się i wyrażanie gotowości do dyspozycji Maryi.
 • Miłość braterska (spełnianie dobrych czynów  apostolskich)
 • Pokora – jako warunek uzyskania łaski Bożej w uświęceniu własnym i braci
 • Pełne uczestniczenie we Mszy Św. (o ile to możliwe  codziennie)
 • Czytanie  Pisma Św. książek i czasopism religijnych.
 • Odmawiać codziennie jedną tajemnicę różańca św. (biblijnego) w intencji apostolatu.
 • Noszenie Cudownego Medalika jako znaku obecności Maryi w nas i zwracanie się do Niej: „O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.
 • Uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach Apostolatu Maryjnego.
 • Udział w rekolekcjach, zjazdach, dniach skupienia...

Dziesięć Rad dla Apostolatu Maryjnego

 1. Przed  pracą, modlitwą odpoczynkiem zwróć się do Najświętszej Maryi Panny ze słowami: ‘ Matko! Weź to w swoje ręce! Tobie to ofiaruję. Matko pokieruj mną!”. „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie!” (Łk.21.36)
 2. Czytaj codziennie  kilka zdań z Pisma Św.. i bierz z nich naukę życiową! „Nie samym chlebem żyje  człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”.(Mt.4.4)
 3. Módl się codziennie za swoją rodzinę, krewnych, przyjaciół i znajomych oraz  współpracowników!
 4. Uświadamiaj sobie, że każdy człowiek jest żywym sakramentem Chrystusa! „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili” (Mt25,40)
 5. Odwiedż osobę chora, samotną, przeżywającą smutek, zmartwienie, zwłaszcza śmierć  członka rodziny! „Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą ‘ (Rz12,15)
 6. Uśmiechaj się życzliwie do otoczenia, promieniuj radością, roztaczaj wokół siebie pogodę i optymizm! „Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam :radujcie się’’ (Flp4,4)! „Weselcie się nadzieją’’ (Rz12,12)
 7. Wypożyczaj książki, czasopisma, teksty religijne, by i inni korzystali z religijnej lektury i karmili się słowem Bożym! „Słuchajcie głosu mojego i postępujcie według tego , co wam rozkazałem. Będziecie moim ludem, Ja za będę waszym Bogiem’’. (Jer.11.4)
 8. Daj Cudowny Medalik najbliższym w rodzinie, przyjaciołom, znajomym i współpracownikom, osobom chorym i cierpiącym, przeżywającym wątpliwości religijne i niepraktykującym! „Wszyscy, którzy go nosić będą, dostąpią wielkich łask’’ - słowa Najświętszej Maryi Panny do św. Katarzyny Laboure’.
 9. Pozyskaj inne osoby dla idei Apostolatu Maryjnego! „Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie  płomiennego ducha’’!(RZ12,11)
 10. Na końcu każdego dnia pomyśl, co uczynisz, by dzień następny był jeszcze obfitszy i bogatszy w dobre czyny! „Ci, którzy wierzą  w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów. Niechże i nasi wierni naucza się przodować w spełnianiu dobrych czynów’’ (Tt3,8-14)