“Moje śluby, złożone Panu…

…wypełnię przed całym Jego ludem” (Ps 116,14). Jak to jest w tradycji Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w uroczystość Niepokalnego Poczęcia NMP, jedno z najważniejszych świąt w Rodzinie Wincentyńskiej seminarzyści na różnych etapach formacji przeżywają Dzień Powołania (Seminarium Internum), Bonum Propositum (I rok) i śluby (V rok).

 

2009 r.  te wydarzenia odbyły się w czasie uroczystej Eucharystii koncelebrowanej w kaplicy seminaryjnej o godz. 10.00. Liturgii przewodniczył ks. dr Paweł Holc CM, Asystent Wizytatora. Koncelebrowali ks. Józef Łucyszyn CM, Rektor Instytutu Teologicznego i superior Domu Stradomskiego, ks. Zygmunt Berdychowski CM, Dyrektor kleryków, ks. Jerzy Grzyb CM, Dyrektor Seminarium Internum oraz ks. Andrzej Klima CM, Ojciec Duchowny oraz ks. Wacław Umiński CM, Dyrektor Biblioteki ITKM.  W kaplicy zgromadzili się także inni konfratrzy Domu, którym obowiązki pozwoliły na uczestnictwo w tym ważnym wydarzeniu dla wspólnoty Prowincji.

W swojej homilii ks. Paweł,  w której na początku zacytował fragment listu św. Wincentego na temat poszanowania Zgromadzenia wskazał jak ważne Zgromadzenie było dla Wincentego. Skupił się  również na  ślubie wytrwania w Zgromadzeniu  wspominając, że 20 lat spośród obecnych w kaplicy m.in. on i Dyrektor kleryków sam przeżywał moment złożenia ślubów.  Na zakończenie zacytował fragment Aktu Oddania NMP, który 8 grudnia odmawia się we wspólnota Zgromadzenia.

Po chwili skupienia rozpoczęła się zasadnicza uroczystość. Pierwsi do stopni ołtarza podeszli odbywający Seminarium Internum, którzy złożyli oświadczenie  i deklarację chęci pogłębiania wiedzy, duchowości i wiary żyjąc we wspólnocie Zgromadzenia Misji. Swoje oświadczenia złożyli na ręce Asystenta Wizytatora. Tym aktem do Zgromadzenia zostali przyjęci:

◊ Daniel FRĄC  ◊ Michał FUDALA  ◊  Tomasz GAWLIK  ◊ Daniel GROSICKI  ◊  Jakub KASPRZYK  ◊  Mateusz KOZAKIEWICZ ◊  Aleksander ŁANOWY  ◊   Piotr MAĆKOWIAK  ◊  Andrzej SKARBEK  ◊  Piotr ZACKIEWICZ