Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna jest czynna:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek - po wieczornej mszy świętej
Sobota: 09:00 - 10:00

W niedziele i święta kancelaria parafialna jest nieczynna.
W sprawach pilnych takich jak pogrzeb można się zgłaszać codziennie w dowolnej porze.
Intencje mszalne można zamawiać po każdej mszy świętej.

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów św. i katolickiego pogrzebu

Chrzest
- akt urodzenia dziecka (odpis)
- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Bierzmowanie
- udział w katechizacji przed bierzmowaniem.

I Komunia św.
- metryka chrztu dziecka

Małżeństwo
- aktualne, tj. z datą do trzech miesięcy wstecz, metryki chrztu
- dowody osobiste
- ostatnie świadectwo katechizacji
- świadectwo bierzmowania
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku ślubu konkordatowego) lub akt ślubu z USC

Pogrzeb katolicki
- akt zgonu
- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)