Synod metropolitalny rozpoczęty

Na większą chwałę Bożą i ku pożytkowi Ludu Bożego w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, 22 stycznia 2010 roku, rozpoczął działanie Synod Metropolitalny. Dokonało się to w katedrze gorzowskiej na gościnnej ziemi lubuskiej z udziałem Księży Biskupów Ordynariuszy, Wikariuszy, Biskupów Seniorów i licznie przybyłych kapłanów trzech Diecezji wchodzących w skład metropolii stanowiącej niegdyś jedną Administrację Gorzowską na ziemiach nad Odrą i Bałtykiem, podczas pielgrzymki kapłanów do grobu Sługi Bożego Biskupa Wilhelma Pluty, w 24 rocznicę jego odejścia do Domu Ojca i w roku setnej rocznicy jego urodzin.

 

Początkiem spotkania modlitewnego było trwanie przed Najświętszym Sakramentem oraz wysłuchanie konferencji, świadectwa o Słudze Bożym wygłoszonego przez Biskupa Pawła Sochę, ukazującego Biskupa Wilhelma jako „człowieka modlitwy, gorliwego duszpasterza i praktyka życia wewnętrznego”. Słowo wprowadzenia do Liturgii wygłosił Gospodarz miejsca, biskup Stefan Regmunt przypominając podziękowanie Sługi Bożego Jan Pawła II skierowane w Gorzowie 2 czerwca 1997 r. do Sługi Bożego Biskupa Wilhelma, oraz decyzję Sejmiku Wojewódzkiego, ogłaszającą rok 2010 – rokiem Sługi Bożego Biskupa Pluty.

Uroczystej Eucharystii sprawowanej przez Duchowieństwo, przewodniczył Metropolita Szczeciński Abp Andrzej Dzięga. W homilii będącej skrótem historii Metropolii, kaznodzieja ukazał dziedzictwo ludu zamieszkującego Ziemie Zachodnie i Północne i ogromny wkład w formowanie dzisiejszego kształtu lokalnego Kościoła, nad którym chcemy się pochylić, by zobaczyć ludzi, jak chociażby Sługę Bożego, który „był cząstką Bożej Miłości dla tej ziemi”. Chcemy zauważyć „realizm Biskupa Pluty, aby tu i teraz wypełnić Bogiem”. „Był realistą – mówił dalej Ksiądz Arcybiskup – bo pokochał Jezusa Chrystusa obecnego na tej ziemi, bo pokochał lud tej ziemi, pokochał tę ziemię ukształtowaną przez Boga. To on nas dzisiaj tutaj gromadzi na modlitwie o jego beatyfikację, warto by był znany szerszemu ogółowi. Biskup Pluta – wielki Pasterz Nadziei uczy nas jak żyć metropolią jako żywą wspólnotą wiary, doświadczająca trudu i bólu, ale i nadziei. Otwieramy drogę dzieła synodalnego, bo chcemy patrzeć w przyszłość i dostrzegać perspektywę wspólnych działań, gdyż we wspólnocie można lepiej owocować. Niech to będzie droga Ducha Świętego. Oby Duch Święty w myślach i sercach naszych stał się Gospodarzem. Ta ziemia cierpiąca przez dzieje chce i dzisiaj spotkać się z cierpiącym Jezusem. A Sługa Boży niech nam wyprasza głębię wiary, abyśmy się na nowo zafascynowali Chrystusem, aby rodziny na nowo zawierzyły Bogu, abyśmy chcieli świadomie dążyć do nieba”.

Biskup Stefan Regmunt wyraził ogromną radość i wdzięczność z powodu rozpoczęcia prac Synodu Metropolitalnego, podziękował za obecność współbraci w kapłaństwie, władz świeckich, pocztów sztandarowych, chóru. Po przerwie obiadowej, w homilii nieszpornej Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski Edward Dajczak wskazał, że w rozpoczętym Synodzie „Bóg zadał tej ziemi następne zadanie, otwiera nas na Mądrość, która jest z Boga, a którą mamy nieść współczesnemu światu. Całe zamyślenie synodalne polega na tym, aby poszukać i odnaleźć sposoby, w jaki można będzie docierać do kolejnych pokoleń, by usłyszały wezwanie do świętości, do takiej świętości jaką tej ziemi ukazuje Sługa Boży Biskup Wilhelm. Świat Boga był dla niego bowiem bardziej realny niż to, co go otaczało. I z tego Bożego świata szedł, by głosić Ewangelię. I powtarzał niejednokrotnie, że cudu Bożego potrzeba i pracy nad swoim sercem, by objawić świętość współczesnemu światu. Bo to, co z Boga – zawsze jest aktualne. Więc będziemy uczyć się na nowo słuchać Boga, będziemy wpatrywać się w świadectwa wiary pisane przez świętych. Módlmy się o świętych, świętych kapłanów, święte rodziny, święte dziewczęta. To chyba jest najważniejsze.”

Pielgrzymka zakończyła się po wręczeniu dekretów, ogłoszeniu rozpoczęcia działań przez 4 Komisje pod patronatem biskupów i 3 Zespołów Ekspertów – gospodarz miejsca biskup Stefan Regmunt podziękował wszystkim przybyłym, inicjatywie zjednoczenia i wspólnego pochylenia się 3 diecezji nad problemami Kościoła metropolitalnego. Większym bogactwem jest praca we wspólnocie, podbudowuje i pomaga tworzyć jedność wokół Pasterzy.

 

 

źródło: www.kuria.zg.pl