Apel burmistrza Słubic do mieszkańców

Proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski otrzymał oficjalny komunikat z Urzędu Miejskiego w Słubicach. Zawiera on apel burmistrza Słubic do wszystkich mieszkańców naszego miasta w związku z zagrożeniem powodziowym. Oto jego treść.

 

 

 

Drodzy mieszkańcy gminy Słubice!
W związku z sytuacją powodziową na południu kraju informuję, że według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu fala kulminacyjna rozpocznie przepływ przez granice naszej gminy od dnia 28 maja br. Prognozuje się stan wody w granicach 600 cm.

Szanowni Państwo!
Po pamiętnej powodzi stulecia wały przeciwpowodziowe na całym odcinku gminy Słubice w kierunku Górzycy zostały zmodernizowane i uszczelnione. Od dnia 19 maja br. powołałem Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, który koordynuje wraz z innymi służbami prace w zakresie przygotowania gminy do ochrony przed powodzią. Oznacza to, że na bieżąco monitorujemy stany wód i wałów przeciwpowodziowych i utrzymujemy w gotowości służby ratownicze,  a w wyznaczonym miejscu trwa przygotowywanie worków z piaskiem.

Mając na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo na podstawie doświadczeń z powodzi z  lipca 1997 roku proszę o:

  1. Podporządkowanie się poleceniom wydawanym przez moje służby lub inne służby mundurowe.
  2. Przeniesienie wartościowych rzeczy z piwnic na górne kondygnacje, z uwagi na podwyższanie się poziomu wód gruntowych. Jednocześnie informuję, że nie przewiduje się wypompowywania wody z piwnic podczas wysokiego stanu Odry. Czynności te będą wykonywane sukcesywnie po obniżeniu stanu wody w Odrze i wód gruntowych.
  3. Przygotowanie się do ewentualnej samoewakuacji lub ewakuacji zorganizowanej w przypadku zagrożenia. Zainteresowanie się osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi, a w razie potrzeby pomocy zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej.
  4. Śledzenie na bieżąco strony internetowej Urzędu Miejskiego, komunikatów nadawanych przez radiowęzeł miejski, komunikatów w mediach lokalnych.
  5. Stawienie się w razie potrzeby do napełniania worków przeciwpowodziowych w wyznaczonych rejonach.
  6. Uprzejmie proszę o zapoznanie z powyższym apelem sąsiadów oraz najbliższych.

Burmistrz Słubic 
(-) Ryszard BODZIACKI