Obłóczyny w kościele Świętego Krzyża w Warszawie

Tradycją jest, że przed rozpoczęciem studiów i po odbyciu Seminarium Internum klerycy naszej Prowincji Zgromadzenia w uroczysty sposób przyjmują sutanny, strój duchownych. Najczęściej obrzęd obłóczyn odbywa się w uroczystość św. Wincentego a Paulo. W tym roku został zaplanowany jako część trwających od 10-go do 12-go września obchodów Roku 350 Rocznicy śmierci św. Wincentego i św. Ludwiki w kościele Świętego Krzyża w Warszawie, kolebce Zgromadzenia Misji w Polsce. Warszawska świątynia jest także kolejnym etapem na szlaku peregrynacji relikwii Świętych Założycieli po Polsce.

 

Obchody rozpoczęły się w piątek 10 września tuż przed godziną 18:00 procesyjnym wprowadzeniem do świątyni feretronu mieszczącego w sobie relikwie Św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac. Procesję otwierali klerycy, m.in. którzy włąśnie rozpoczęli Seminarium Internum oraz ci, którzy mieli otrzymać strój duchownych. Za relikwiami do kościoła weszli księża uczestniczący we Mszy św. przybyli z róznych domów Zgromadzenia. Ks. Arkadiusz Zakręta CM, Wizytator Prowincji Polski przewodniczył liturgii. Koncelebransami byli ks. Marek Białkowski CM, superior i proboszcz parafii św. Krzyża oraz ks. Zygmunt Berdychowski CM, Dyrektor Seminarium Wyższego. Przed rozpoczęciem Liturgii odmówiono modlitwę z okazji 350 Rocznicy śmierci Świętych Założycieli.

 

 

Po homilii nastąpił obrzęd Obłóczyn. Wyczytani kandydaci stanęli przed ołtarzem. Ks. Wizytator poświęcił sutanny. A następnie klerycy wyszli do Zakrystii przebrać się. Powrócili do ołtarza już w sutannach. Ks. Wizytator każdemu osobiście nałożył komżę.

Strój duchownych otrzymali: Daniel Frąc, Michał Fudala, Tomasz Gawlik, Jakub Kasprzyk, Mateusz Lechowski, Aleksander Łanowy, Piotr Maćkowiak.

Po Mszy św. przed relikwiami św. Założycieli odbył się wieczór modlitewny (od 2o-ej do 22-ej) połączony ze specjalną inscenizacją słowno-muzyczną dedykowaną św. Wincentemu a Paulo i św. Ludwice de Marillac a przygotowany przez Siostry Miłosierdzia Prowincji Warszawaskiej.  Oprócz bardzo licznie przybyłych Sióstr uczestniczyli w nim członkowie różnych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej,  uczestniczący w  Warszawie na dorocznym zjeździe.