Misje Święte 2010

{jcomments on}

Niezwykły tydzień
w parafii N. M. P. Królowej Polski

MISJE - co to?
ŚWIĘTE - dla kogo?

Misje - co to?

Człowiek łatwo popada w rutynę i przyzwyczaja się do bylejakości swojego życia - czasami nawet uznaje zło za coś normalnego. Wówczas jego życie staje się monotonne, szare, a on sam zniewoliny jest smutkiem lub "udawanym przed innymi szczęściem". Dlatego ważne jest, aby co jakiś czas "pozbierać się" na nowo, uporządkować swoje życie wewnętrzne i zewnętrzne, zapytać się o swoją relację z Bogiem i bliźnimi, o to czy rzeczywiście jestem szczęśliwy. Wspólnota ludzi wierzących, do której należymy przez chrzest, pragnie nam w tym konkretnie pomóc. Zachęca nas, by każda parafia (czyli ja i Ty), co dziesięć lat przeżyła czas wewnętrznego przebudzenia, czas uporządkowania swojego życia - Misje Święte.

Misje święte to czas, w którym:

 • Pan Bóg mówi: Misje to czas, w którym Bóg, przes posługę misjonarzy, na nowo chce się Tobie przedstawić - jako szukacjąca Ciebie miłość. Przychodzi, aby Cię zbawić, a nie potępić. Aby dać Ci prawdziwą miłość i szczęście.
 • Człowiek pyta: Misje są czasem, w którym każdy może zadawać nurtujące go od dawna pytania i szukać na nie odpowiedzi czy to we wzmożonej modlitwie, czy w głoszonych konferencjach, czy też w czasie osobistego spotkania z misjonarzem - jest przewidziana taka możliwość podczas tzw. Nocy Nikodema
 • Pan Bóg działa: Misje święte to czas rzeczywistej przemiany, a nie pobożnego gadulstwa. To właśnie wówczas Bóg udziela nam konkretnej pomocy - swojej łaski - aby rzeczywiście przemienić i uporządkować swoje życie.

Święte - dla kogo?

Misje nazywamy "świętymi" nie dlatego, że są one przeznaczone dla ludzi świętych, ale dlatego, że są skierowane do wszystkich, którzy chcą coś zmienić w swoim życiu - poczuć smak prawdziwego szczęścia, uświęcić się. Pan Bóg szuka każdego człowieka, a w szczególności tego, który się zagubił. "Większa w niebie będzie radość z jednego grzesznika który się nawraca niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia". (Łk. 15.7)

Niech więc do udziału w Misjach czują się zaproszeni wszyscy którzy:

 • Kochają Kościół - aby się z Nim mocniej złączyli
 • Zrazili się do Boga - aby przełamali uprzedzenia
 • Wierzą - żeby się jeszcze bardziej umocnili
 • Utracili wiarę - żeby doznali odrodzenia
 • Pytają o Boga - aby mogli usłyszeć odpowiedź
 • Nie mają pytań - aby zaczęli je w końcu zadawać
 • Cierpią samotnie - aby doznali miłości innych
 • Chcą pomagać innym - żeby wiedzieli jak to zrobić
 • Zagubili się w życiu - aby się odnaleźli
 • Dobrze sobie radzą życiowo - by pomagali innym
 • Tracą nadzieję - aby ją odnaleźli
 • Żyją w małżeństwie - aby umocnili miłość
 • Żyją bez ślubu - aby znaleźli miejsce w kościele
 • Mających rodzinne problemy - aby je rozwiązali
 • Misje Święte są dla każdego człowieka dobrej woli
 • One są dla Ciebie

 

Bądźmy świadkami miłości - o czym będzie mowa?

Dzień 1. Jestem Stworzony przez Boga aby miłować - uroczyste rozpoczęcie Misji Świętych.

Kim jestem? Dokąd zmierzam? Dlaczego brakuje mi wewnętrznego szczęścia i pokoju?

Dzień 2. Maryja jako wzór kobiety

Jak dzisiaj być kobietą (matką, żoną, wdową, osobą niezamężną)? - nauka dla kobiet
Jakie jest znaczenie kobiety (matki, żony, wdowy, osoby niezamężnej) w moim życiu? - nauka dla mężczyzn

Dzień 3. Św. Józef jako wzór mężczyzny

Jak dzisiaj być mężczyzną (ojcem, mężem, wdowcem, osobą stanu wolnego)? - nauka dla mężczyzn
Jadie jest znaczenie mężczyzny (ojca, męża, wdowca, osoby wolnej) w moim życiu? - nauka dla kobiet

Dzień 4. Św. Rodzina uczy pokonywać kryzysy

Nasza wzajemna relacja dotknięta cierpieniem kryzysu - jak go pokonać?
Jak zachować się w obliczu cierpienia? Dlaczego nas ono dotyka - spotkanie z chorymi

Dzień 5. Zwiastowanie jako przykład wierności. "Tak", które zobowiązuje - dzień odnowienia życiowych zobowiązań

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni dzieci i młodzież za podjęte przez nas kiedyś zobowiązania życiowe.

Dzień 6. Przez śmierc Jezusa nie boję się śmierci - dzień jedności ze zmarłymi

Czy rzeczywiście należy bać się śmierci?
Jaka jest prawda o śmierci? Droga w nicość czy tylko zwyczajna "przeprowadzka"?

Dzień 7. Apostołowie wzorem wspólnoty Jezusa

Co to jest Kościół? Kto Go wymyślił? Czy mogę się zbawić bez Niego?
Czy muszę chodzić na Mszę św. kiedy nie czuję takiej potrzeby?

Dzień 8. Uroczyste rozpoczęcie drugiej części Misji

Czy Misje rzeczywiście się kończą? Kto ma je kontynuować - jaka jest rola kapłana w moim życiu?