Nowe zasady sanitarne obowiązujące w naszym kościele

Nowe zasady sanitarne obowiązujące w naszym kościele

W związku z zaostrzeniem przepisów sanitarnych obowiązują nowe zasady uczestnictwa w liturgii. Prosimy o zapoznanie się z nimi i stosowanie się do tych zaleceń. Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniach parafialnych.

Limit osób, które jednorazowo mogą przebywać w świątyni ograniczono do 50. W kościele wyznaczono ograniczoną liczbę miejsc siedzących oznaczonych zielonym krzyżykiem. Miejsca te znajdują się w nawie głównej, nawach bocznych, na holu i w kaplicy. Dostępne miejsca należy zajmować pojedynczo.

Osoby przebywające w kościele mają obowiązek zachowania dystansu min. 1.5 metra oraz zakrywania ust i nosa.