Wizytacja kanoniczna ks. bpa Pawła Sochy CM

20210605 bierzmowanie 2021 016

W dniach 26-27 listopada w naszej parafii odbędzie się wizytacja kanoniczna ks. bpa Pawła Sochy CM. Takie wydarzenie ma miejsce co pięć lat. Biskupi przybywają do parafii  by zapoznać się z ich funkcjonowaniem pod kątem administracyjnym i duszpasterskim oraz by głosić Słowo Boże.

Wizytacja rozpocznie się w sobitę, 26 listopada. Biskup Paweł przybędzie do naszej parafii krótko przed godz. 18:00. Po powitaniu rozpocznie się uroczysta msza święta.

W niedzielę, 27 listopada ks. biskup będzie obecny na wszystkich mszach w parafii, podczas których będzie głosił Słowo Boże.

W Słubicach, po mszy św. o godz. 11:00 spotka się z grupami mlodzieżowymi oraz kandydatami do bierzmowania. O godz. 16:00 swoje spotkanie z biskupem będą miały wspólnoty dorosłych. Wizytacja zakończy się mszą świętą o godz. 18:00.