bierzmowanie

 • Kancelaria parafialna

  Kancelaria parafialna jest czynna:

  Poniedziałek, Wtorek, Czwartek - po wieczornej mszy świętej
  Sobota: 09:00 - 10:00

  W niedziele i święta kancelaria parafialna jest nieczynna.
  W sprawach pilnych takich jak pogrzeb można się zgłaszać codziennie w dowolnej porze.
  Intencje mszalne można zamawiać po każdej mszy świętej.

  Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów św. i katolickiego pogrzebu

  Chrzest
  - akt urodzenia dziecka (odpis)
  - wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
  - dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
  - zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

  Bierzmowanie
  - udział w katechizacji przed bierzmowaniem.

  I Komunia św.
  - metryka chrztu dziecka

  Małżeństwo
  - aktualne, tj. z datą do trzech miesięcy wstecz, metryki chrztu
  - dowody osobiste
  - ostatnie świadectwo katechizacji
  - świadectwo bierzmowania
  - zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej
  - zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku ślubu konkordatowego) lub akt ślubu z USC

  Pogrzeb katolicki
  - akt zgonu
  - zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)

 • Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla dorosłych